Na území České republiky se běžně užívá výraz vánočka, v Čechách taktéž houska, na Kladsku husce, v jižních Čechách a na Domažlicku se setkáme s výrazem calta, v západní části severovýchodních Čech a na Třebíčsku se štědrovnicí (též štědrovkou).

   Na Litomyšlsku se nachází enkláva s výrazem pletenice, jejíž slovotvorné varianty lze najít i na Moravě. Ve Slezsku a na Moravě se často objevuje výraz štrucle, štrycle a trucle, ve městech převládá výraz vánočka. V německojazyčných státech jsou užívány názvy: „Weihnachtsstriezel” „Prager Striezel” (též Striezel, Striezeln či „böhmischer Weihnachtsstriezel” ) Celoročním prodejem ztratila vánočka na výlučnosti vánočního pečiva.

Close Menu